לכל אחד נחוץ חשבון בבנק לסחר חוץ – תחרות לכתיבת שיר