פרסומת – הרשות לחינוך והכשרה ימיים – היה קצין בצי הסוחר